در اواسط بهمن امسال، شركت كارگزاري بيمه تداوم هستي، ٢٠٠ نسخه كتاب از انتشارات پوشش گستر براي استفاده بازاريابان خود خريد. سه عنوان كتاب خريده شده عبارتند از 

انگليسي براي فعالان صنعت بيمه

فرهنگ اصطلاحات بيمه در قوانين و مقررات بيمه اي ايران

آسيب شناسي اركان صنعت بيمه

 

منبع : انتشارات پوشش گستر |خريد ٢٠٠ نسخه كتاب براي بازاريابان يك كارگزار بيمه
برچسب ها : بيمه ,كتاب ,نسخه كتاب