امروز سال ١٣٩٤ پايان مي يابد.اكنون كه زايش زيباي طبيعت دليلي براي شادي فراهم كرده است پس بايد از گفتن واقعيت هاي تلخ صنعت بيمه ايران پرهيز كرد.اما همين واقعيت ها را مي توان دستمايه طنز قرار داد.براي مثال اين واقعيت كه قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شده  اما در وبسايت سازمانهاي ذيربط  در كنار خبر حضور كأركنان سازمان كذا در راهپيمايي ٢٢ بهمن ، اين قانون درج نشده است.همين را بهانه قرار مي دهيم و إز شما مي خواهيم مطالب طنزگونه خود درباره عملكرد و رفتار فعالان صنعت بيمه را به نشاني ايميل انتشارات پوشش گستر بفرستيد.شايد به اتكاي همين مطالب بتوان كتابي براي خنداندن شما منتشر كرد.

منبع : انتشارات پوشش گستر |كتاب طنز صنعت بيمه ايران
برچسب ها : بيمه ,همين ,صنعت ,واقعيت ,صنعت بيمه ,بيمه ايران